Ribbon_top_left
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑ ยินต้อนรับสู่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ฝ่ายอนุบาล) ค่ะ

รองผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วยุภา สุขอุ๊ด รองผู้อำนวยการ

คนร่วมสร้างฝัน

นายญัฐวุฒิ วิลัยพูด ฝ่ายโภชนาการและอนามัย (ครูพี่เลี้ยง)

ปรัชญา

มุ่งเน้นประสบการณ์

ยึดถือคุณธรรม

ประสานความร่วมมือ

งามล้ำวัฒนธรรมไทย

อัตลักษณ์

ไหว้สวยอย่างไทย

เชิดชูคุณธรรม

ใฝ่เรียนรู้

น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

คนร่วมสร้างฝัน

นางสาวพัชราภรณ์ วรรณพราหมณ์ ฝ่ายข่าวรับสมัครงานและกิจกรรมพิเศษ (ครูพี่เลี้ยง)

คนร่วมสร้างฝัน

นางสาวโสภา สีหาพงษ์ ฝ่ายข่าวรับสมัครงานและกิจกรรมพิเศษ (ครูพี่เลี้ยง)

สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ : 130 คน

สัปดาห์นี้ : 1,500 คน

เดือนนี้ : 3,000 คน

ปีนี้ : 12,972 คน

ทั้งหมด : 23,493 คน

เริ่มนับ : 7 ต.ค. 2560

ลำดับที่ ลงวันที่ หัวข้อข่าว ไฟล์แนป
1 05-01-2561 เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล ประถมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบทั่วไป) ปีการศึกษา 2561
2 26-12-2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบประเมินความพร้อม ชั้นอนุบาล 1 (รอบรับตรง) ปีการศึกษา 2561
3 25-12-2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบประเมินความพร้อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (รอบรับตรง) ปีการศึกษา 2561
4 18-12-2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบเพื่อประเมินความพร้อม รอบรับตรง (ฝ่ายอนุบาล)

ลำดับที่ วันที่ หัวข้อข่าว ไฟล์แนป
1 29-12-2560 กำหนดการจัดกิจกรรม “ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑” วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
2 21-12-2560 กำหนดการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปี 2560 วันที่ 22 ธันวาคม 2560
3 13-12-2560 เรียนเชิญประชุมผูู้ปกครองนักเรียน ในวันที่ 15 ธ.ค. 60 เวลา 15.30 น. เนื่องด้วยทางโรงเรียนจะจัดกิจกรรม ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ลำดับที่ วันที่ หัวข้อข่าว ไฟล์แนป
1 27-08-2560 อบรบศึกษาดูงานที่ 1
2 27-08-2560 อบรมศึกษาดูงานที่ 2
3 27-08-2560 อบรมศึกษาดูงานที่ 3
4 27-08-2560 อบรมศึกษาดูงานที่ 4
5 27-08-2560 อบรมศึกษาดูงานที่ 5

ลำดับที่ วันที่ หัวข้อข่าว ไฟล์แนป
1 27-08-2560 ผลงานที่ 1
2 27-08-2560 ผลงานที่ 2
3 27-08-2560 ผลงานที่ 3
4 27-08-2560 ผลงานที่ 4
5 27-08-2560 ผลงานที่ 5

ปฏิทินกิจกรรม